Om oss
Vi erbjuder våra uppdragsgivare personlig service och skräddarsyr våra tjänster efter deras önskemål. Personlig assistans i Göteborg AB sköter kontakter med myndigheter, redovisar till Skatteverket och Försäkringskassan, sköter löneutbetalningar och redovisar varje månad för uppdragsgivaren hur assistansmedlen har använts under månaden som gått.
Nyrekrytering av personliga assistenter och schemaläggning är exempel på andra tjänster som vi erbjuder. Vi finns alltid till hands för att ge råd och stöd även efter kontorstid, om något akut inträffar.